30 อาหารที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็น

- โฆษณา -

2. น้ำผึ้ง

davidwolfe.com

น้ำผึ้งสุดยอดอาหารจากธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น เพราะในที่อุณหภูมิต่ำมากเกินไป น้ำผึ้งจะเกิดการสร้างผลึกน้ำตาลทำให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป ทั้งๆที่จริงแล้วเราสามารถเก็บน้ำผึ้งไว้ในภาชนะที่สะอาด ปิดให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงก็เพียงพอแล้ว เพราะน้ำผึ้งมีคุณสมบัติค่อนข้างเป็นกรด มีปริมาณน้ำเป็นส่วนประกอบน้อย อีกทั้งมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ไม่เหมาะต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งเอนไซม์จากธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำผึ้งยังมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์ของพวกแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วย

- โฆษณา -